slap flap是什么意思?

slap flap是什么意思?
09-01-04  将心圆周率 发布
3个回答
时间
投票
 • 0

  珍珍假假

  slap:
  vt.
  拍, 掌击, 拍击
  n.
  拍, 掌击, 拍击

  flap
  n.
  拍打, 拍打声, 副翼
  v.
  拍打, 鼓翼而飞, 飘动, 拉下(帽)的边, 扔, 掷

  09-01-04 | 添加评论 | 打赏

  评论读取中....

 • 0

  心想随其自然

  slap:
  vt.
  拍, 掌击, 拍击
  n.
  拍, 掌击, 拍击

  flap
  n.
  拍打, 拍打声, 副翼
  v.
  拍打, 鼓翼而飞, 飘动, 拉下(帽)的边, 扔, 掷

  09-01-04 | 添加评论 | 打赏

  评论读取中....

 • 0

  sygzq

  slap:
  vt.
  拍, 掌击, 拍击
  n.
  拍, 掌击, 拍击

  flap
  n.
  拍打, 拍打声, 副翼
  v.
  拍打, 鼓翼而飞, 飘动, 拉下(帽)的边, 扔, 掷

  09-01-04 | 添加评论 | 打赏

  评论读取中....

精华知识
更多  
意见反馈 帮助