javascript 如何定义多维数组,并初始化

RT
13-05-17  k573071 发布
2个回答
时间
投票
 • 0

  l646469050 电子商务,网站建设,数码电子,电脑手.....

  亲,javascript不支持多维数组,可以用虚拟数组实现,就是数组的元素也是数组~

  <script>
  var arrayDate =['One', 'Two', 'Three', 'Four', 'Five'];
      arrayDate[0]=[1,2,3,4];
      alert(arrayDate[0][1])
  </script>
  希望能帮到你

  13-09-22 | 添加评论 | 打赏

  评论读取中....

精华知识
更多  
意见反馈 帮助