IPA国际注册汉语教师资格证这个考试一年考几次?

IPA国际注册汉语教师资格证这个考试一年考几次?
11-07-12  刘备扛枪 发布
2个回答
时间
投票
 • 0

  神机营2010

  每年全国范围内有三次有统考,时间分别是在一月份、六月份、十月份。

  11-07-13 | 添加评论 | 打赏

  评论读取中....

 • 0

  2419686896

  http://592caipiao.5d6d.com/thread-18704-1-1.html

  http://592caipiao.5d6d.com/thread-18700-1-1.html

  http://592caipiao.5d6d.com/thread-18695-1-1.html

  http://592caipiao.5d6d.com/thread-18691-1-1.html

  http://592caipiao.5d6d.com/thread-18684-1-1.html

  http://592caipiao.5d6d.com/thread-18675-1-1.html

  http://592caipiao.5d6d.com/thread-18665-1-1.html

  http://592caipiao.5d6d.com/thread-18657-1-1.html

  http://592caipiao.5d6d.com/thread-18645-1-1.html

  http://592caipiao.5d6d.com/thread-18552-1-1.html

  http://592caipiao.5d6d.com/thread-18548-1-1.html

  http://592caipiao.5d6d.com/thread-18539-1-1.html

  http://chinadbr.5d6d.com/thread-23134-1-1.html

  http://chinadbr.5d6d.com/thread-23133-1-1.html

  http://chinadbr.5d6d.com/thread-23132-1-1.html

  http://chinadbr.5d6d.com/thread-23131-1-1.html

  http://chinadbr.5d6d.com/thread-23128-1-1.html

  http://chinadbr.5d6d.com/thread-23125-1-1.html

  http://chinadbr.5d6d.com/thread-23124-1-1.html

  http://chinadbr.5d6d.com/thread-23101-1-1.html

  http://chinadbr.5d6d.com/thread-23092-1-1.html

  http://chinadbr.5d6d.com/thread-23088-1-1.html

  http://chinadbr.5d6d.com/thread-23074-1-1.html

  http://chinadbr.5d6d.com/thread-23066-1-1.html

  http://chinadbr.5d6d.com/thread-23064-1-1.html

  http://52dyt.5d6d.com/thread-20577-1-1.html

  http://52dyt.5d6d.com/thread-20567-1-1.html

  http://52dyt.5d6d.com/thread-20561-1-1.html

  http://52dyt.5d6d.com/thread-20487-1-1.html

  http://52dyt.5d6d.com/thread-20486-1-1.html

  http://52dyt.5d6d.com/thread-20048-1-1.html

  http://52dyt.5d6d.com/thread-20008-1-1.html

  http://52dyt.5d6d.com/thread-1780-1-1.html

  http://52dyt.5d6d.com/thread-20536-1-1.html

  http://52dyt.5d6d.com/thread-20535-1-1.html

  http://52dyt.5d6d.com/thread-20518-1-1.html

  http://52dyt.5d6d.com/thread-20472-1-1.html

  http://52dyt.5d6d.com/thread-20470-1-1.html

  11-07-12 | 添加评论 | 打赏

  评论读取中....

精华知识
更多  
意见反馈 帮助